Placering | Människan som platsen |  Platser i staden | Bakgrund | Arkiv | Nyheter | Anna Hesselgren | Hem | Till Salu | Kontakt | Länkar  | Press

 

 

 

 

           Bidra på pg 90 00 91 - 0

 

 

        ”Det blir spännande att se stockholmarnas reaktioner på stillalive. I grunden handlar ju om hur  vi ser på varandra,

          om vi helst tittar bort eller ger en hjälpande hand."     Roger Hällhag,  Ordförande/Chairperson Hand in Hand Sweden

 

       

      

        

       

        

       " Hjärt-Lungfonden välkomnar alla initiativ att samla in pengar till den viktiga hjärtforskningen och det känns speciellt kul

       att det går att kombinera med ett konstnärligt uttryckssätt. Hjärt-Lungfonden hoppas att installationen blir framgångsrik och vi får gåvor    

       till medicinsk  forskning inom främst hjärtområdet. "   Roger Höglund , Informationschef  Hjärt - Lungfonden

      

       

      

                          Bidra på pg 90 20 03 - 3

 

       "Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Det finns många som drabbas av utanförskap och svårigheter både i Sverige och ute i världen.  

        Vi vet att barn alltid drabbas hårdast. Vi hoppas att projektet ska fästa uppmärksamhet på utsatta barns situation. Det handlar ytterst om att

        rädda liv, men framför allt om att ge barnen en framtid. Det är allas vårt gemensamma ansvar."

                       

   

     

       Tillbaka