Nyheter | Fadderskap | Människan som platsen | Observationer | Bakgrund | Artiklar | Foton | Kontakt | Länkar| Anna Hesselgren| English

 

              Bakgrund

 

                                    

 

                      Projektet StillAlive - Människan som platsen  föddes som en del av ett konstnärligt arbete .

                      Den manlige modellen var i sin stillhet som ett slags stilleben. Ett ”still life”, still alive. 

                      Arbetet blev till en serie collage som kom att handla om kroppens bräcklighet och ett betvingande av den rädslan.

 

   

     

                      

 

 

 

                       Arbetet övergick i en mer omfattande fas av existentiell karaktär - om allas vår utsatthet, ensamhet eller hemlöshet

                       som våra gemensamma grundvillkor i livet.

                       Ett projekt om våra behov av att bli sedda men också om vårt ansvar för varandra.

                       Ur detta föddes idén om en figur att placera på stan, en i bokstavlig mening utsatt och naken människoskulptur.

                       Släckt om dagen och självlysande om natten.

                       En figur som dygnet runt påminner oss om våra egna livsvillkor.

 

 

                                                               

 

 

 

                        Det är när det offentliga rummet representeras som en organisk helhet som den hemlöse – den inkräktande figuren - uppfattas

                        som störande från utsidan.

                        Den hemlöse blir då till ett positivt förkroppsligande av det element som förhindrar att samhället når slutenhet.

                        På så sätt blir de negativa bilderna av den hemlöse till positiva. Den hemlöses närvaro avslöjar maktens samtidiga närvaro

                        där makten tidigare varit fördunklad. Den hemlöse pekar därför på stadens verkliga karaktär.