Nyheter | Fadderskap | Människan som platsen | Observationer | Bakgrund | Artiklar | Foton | Kontakt | Länkar| Anna Hesselgren| English

   

                       

 

 

                   SAMP # 9 , Kiruna den 22 sept - 30 sept 2012  - i samarbete med Konstmuseet i Norr

 

                        www.konstmuseetinorr.se

 

                        Vernissage 22 sept klockan 17 - 19, Stadshuset, Kiruna

                 

                   Utställningen pågick  i Stadshushallen, Kiruna 22 sept - 30 sept

 

                   Performance i Stadshushallen  30 sept klockan 15

 

                        Läs utplacerarnas tankar 

                 

                   Läs faddrarnas  tankar 

 

                   fler bilder

 

                       

 

                   Karta över Kiruna med koordinater för utplacerade objekt ( för större bild - klicka på bilden )

                  

 

 

                     

                       

                        SAMP # 9 - workshop med volontärer

 

 

 

                       Installation under konstruktion, Stadshushallen. Kiruna

                       

                       

 

                   

 

 

 

                Vernissage lördag 22 september, Stadshushallen, Kiruna

 

              

 

 

                     

                   fler bilder

 

 

                 ________________________________________________________________________   

 

 

                      SAMP@Mejan 2012  

                        26-29 mars under Performing Recalcitrance på Kungliga Konsthögskolan/ KKH / Mejan, Flaggmansvägen 1,

                        Skeppsholmen, Stockholm

 

                        Installation 26-29 mars   

                        Visas kl 12-16 dagligen i BLACK BOX, KKH.

 

                        Performance torsdag 29 mars kl 18

 

                  

 

                      

                        Har du hittat en figur ute på stan ? Följ instruktionerna här !

                       

                       

                        Min avsikt med projektet är att utforska existentiella frågor om människans utsatthet, ensamhet och hemlöshet

                        samt det ansvar vi har för varandra i tillvaron. Och vad vi gör med vårt offentliga rum, om det verkligen är offentligt

                        och en plats för alla. Definitionen av det offentliga rummet är intimt förknippad med våra idéer om hur det är att vara människa

                        och vilken typ av samhälle vi bör skapa.

                        Läs utplacerarnas tankar 

                        Läs faddrarnas tankar

 

 Jag fick av en vän, som arbetar på British Embassy i Stockholm, en av dina skulpturer, som lämnats vid

 entrén till ambassadområdet, alltså vid gränsen mellan svenskt och brittiskt territorium.

 

 En tänkvärd placering, som relaterar till asylsökandes situation.

 Vill adoptera och fullföljer dina villkor genom en donation till Läkare utan gränser.

 

 Konst värd namnet skall sätta igång processer i känsla och tanke och ditt projekt är kraftfullt

 genom hur det med utgångspunkt i en liten skulptur, som oväntat dyker upp i det offentliga rummet,

 leder ut i det globala och väcker tunga etiska frågor.

 

 Stort tack för att jag får deltaga i ditt projekt.

 

 Björn

 

 


 

        _________________________________________________________________________   

 

                  

 

 

                   StillAlive - Människan som platsen # 7 , Konstens år 2011, Lidköping

 

                   INSTALLATION MED OBJEKT OCH PERFORMANCE

                                                                                                                                       

 

                                 Installationen pågår 1  - 9 oktober på Sockerbruket i Lidköping

                                 Performance och utplacering den 9 oktober kl 17:30

 

                                 För mer information gå in på hemsidan Konstens år Lidköping 2011

 

                                 I samarbete med Lidköpings kommun och med stöd från 

                           

                                Har du hittat en figur ute på stan ? Följ instruktionerna här !

 

                    Läs utplacerarnas tankar                          

 

                         Läs faddrarnas tankar 

 

                                                       

                         Läs om besökarnas upplevelser av SAMP # 7 på Sockerbruket

                          

        _________________________________________________________________________   

 

 

                     StillAlive - Människan som platsen # 6 , Konstnärshuset, Stockholm

  

 

                           INSTALLATION MED OBJEKT

                           Konstnärshuset, Smålandsgatan 7 www.konstnarshuset.com

                           Grafikgalleriet, Lilla rummet

                             

                           UTPLACERINGSRITUAL Fredag 20 maj kl 13 - Har du hittat en figur på stan ?

                           Utställningen pågår 7 - 25 maj

 

                                                                                                     

                          

 

                                     På årsdagen av den stora almstriden.

 

                            En gubbe vid almarna i Kungsträdgården i Stockholm. .

                            Här ligger en gubbe. Det ser ut som om han sover. Han ligger på sidan nästan i fosterställning.

                            Så sover jag tänker jag, jag och miljontals andra.

                            Vi ligger som i ett minne av fostertiden. När vi tålmodigt väntade på att födas till världen.

                            På dagarna ser vi den, världen, på nätterna återvänder vi till den stora sömnen som omger vårt liv.

 

                            Gubben är kanske död, död i ett fruset ögonblick, kroppen bryts inte ner av flammor eller maskar.

                            Gubben ligger där för evigt.

                            Men i mörkret lyser kroppen, ett svagt lagrat återsken av solens strålar, grönaktigt.

                            En fyr i universum.

 

                            Anna skriver att människan är en plats. Det är så vackert att tänka så.

                            När vi annars tänker på ett människoliv är det främst tiden vi tänker på, hur vi långsamt åldras och hur kroppen sakta bryts ner, den s.k. entropin.

 

                            Sätter vi däremot ett människolivs tidsrymd i relation till universums tidsförlopp, blir ett människoliv så kort att det bara blir en punkt, en plats där tid 

                            och rymd blir ett och samma.

                            Människan är en plats.

 

                            Tom Fjordefalk

                             juni 2011

 

                                                                                 

                   Läs om besökarnas upplevelser av SAMP # 6 på Konstnärshuset

   __________________________________________________________________________   

 

                

                        StillAlive - Människan som platsen # 5 , Göteborg

 

                              GALLERI KC   ERIK DAHLBERGSGATAN 6  GÖTEBORG  www.kc-vast.se

                              Performance lördagen den 5 mars kl 18. Utställningen pågick 19 februari - 6 mars

 

                              Projektet genomfördes med stöd från Göteborgs stads Kulturnämnd  och Konstnärscentrum Väst

                             

                              Läs artikel i Göteborgsposten om SAMP # 5                                                           

                              Läs om utplaceringen med skolelever från Schillerska gymnasiet i Göteborg !  

 

                              Läs utplacerarnas berättelser  !  

                             

                              Har du hittat en figur ?             

                             

 

            5   

                               Workshop på galleri KC med elever från Schillerska gymnasiet

                

      __________________________________________________________________________

                

                        StillAlive - Människan som platsen # 4, Borås och Skövde

    

                              Projektet genomfördes under URSÄKTA konstmanifestation  i de fyra konstfästena i Västra Götalands region:

                              Borås Konstmuseum, Skövde Konsthall, Lokstallet Strömstad och Dalslands Museum

                              Arr. Borås Konstmuseum

 

                              Borås 20 augusti  och Skövde 28 augusti 2010

 

 

                        Se filmen om URSÄKTA konstmanifestation på   www.konstfaste.se

 

 

                       

 

 

                        Läs utplacerarnas tankar                           Bilder från SAMP # 4 i Borås    

 

                              Läs faddrarnas tankar                                Bilder från SAMP # 4 i Skövde  

 

  

       __________________________________________________________________________

 

               

 

StillAlive - Människan som platsen # 6  i Stockholm var sjätte gången som projektet genomfördes.

I samarbete med Konstnärshuset / Laila Hedlund.

Länk:   www.konstnarshuset.com

 

StillAlive - Människan som platsen # 5  i Göteborg var femte gången som projektet genomfördes.

I samarbete med KC Väst och med stöd från Göteborgs Kulturnämnd.

Länk:   www.kc-vast.se

 

StillAlive - Människan som platsen # 4  i Borås och Skövde var fjärde gången som projektet genomfördes.

Under URSÄKTA Konstmanifestation augusti 2010.

I samarbete med Borås Konstmuseum / Petra Johansson och Skövde Konstmuseum / Ingemar Arnesson.

Länk:   www.konstfaste.se

 

StillAlive - Människan som platsen # 3  i Växjö Stad var tredje gången som projektet genomfördes.

I samarbete med Nicolas Hansson / Växjö Konsthall. 

Se artiklar i Smålandsposten 30/5 och 3/7 2009

Länk:  StillAlive - Människan som platsen # 3 / Växjö kommun

 

Artikel i Smålandsposten den 3 juli 2009 :

                              Familj känner sig kränkt av konstverk i Växjö

 

                            

                               

                              Film: från utplaceringsritualen i Växjö Konsthall den 30 maj 2009

   

Läs utplacerarnas tankar i Växjö

Läs faddrarnas tankar i Växjö     

 

StillAlive - Människan som platsen # 2  var en installation med utplaceringsritual på Weld,

Stockholm i oktober 2008. I samarbete med Anna Koch / Weld.

Länk:  Weld: En koreografi ur fågelperspektiv - installation den 12/10

Se artiklar i Situation Stockholm/Maria Högström 25/11 2008  och i Svenska Dagbladet/Kultur/ Erik Laquist 20/1 2009 

Länk:  Gröna gubbar hittar hem | Kulturnyheter | SvD

 

StillAlive - Människan som platsen # 1  utgjordes av en förberedande utställning på Nationalgalleriet,

Länk: Nationalgalleriet  Stockholm i augusti 2008.

Se artikel i Dagens Nyheter/ PåStan /Pernilla Ahlsén 14/8 2008 

Länk: Anna Hesselgrens figurer visar hur utsatta vi är som människor - Konst & Museer

 

StillAlive - Människan som platsen (SAMP) är ett projekt i ständig förvandling utan slut -

en vandringsföreteelse från stad till stad, från plats till plats.