Nyheter | Fadderskap | Människan som platsen | Observationer | Bakgrund | Artiklar | Foton | Kontakt | Länkar| Anna Hesselgren| English

 

Artikel i Göteborgsposten fredag 4 mars 2011

 

 

 

Gröna gubbar intar staden

Konst: Bli inte förvånad om du ramlar över en liten grön gubbe någonstans i stan under helgen. De självlysande figurerna är en del av konstnären Anna Hesselgrens performance StillAlive- Människan som platsen.

 

Sammanlagt tio stycken självlysande gröna gubbar kommer att placeras ut runt om i Göteborg som en del i Anna Hesselgrens konstprojekt StillAlive. Projektet har pågått sedan 2008. Tidigare har de gröna , halvmeterlånga, gubbarna placerats ut i Skövde, Borås, Växjö och Stockholm. Det är volontärer, utsedda av konstnären som placerar ut figurerna och rapporterar in en berättelse om hur det gick till. Berättelsen blir sedan en del av själva konstverket.

- En skolklass från Schillerska gymnasiet hjälper till med utplaceringen av två figurer idag. På lördag klockan 18.00 har vi en utplaceringsritual till, om folk vill komma och titta, säger Anna Hesselgren.

 

Mellanrummen i staden

 

I varje stad finns ledord för dem som placerar ut en gubbe. I Göteborg har volontärerna ”mellanrum i staden” att förhålla sig till. Något som de får tolk helt fritt. För de som hittar figurerna finns en webbsida, där finns ytterligare instruktioner om att sätta in en valfri summa till en hjälporganisation samt att kontakta konstnären för ett fadderskapsbevis.

- Ungefär hälften av figurerna har inrapporterats från de städer jag varit i tidigare. Jag är ganska överraskad att det är så många, säger Anna Hesselgren.

 

 Vad är avsikten med projektet?

 

- Att belysa och undersöka  existentiella frågor om utsatthet, ensamhet och hemlöshet. Samtidigt vill jag också ställa frågan om vad vi gör med det offentliga rummet, säger Anna Hesselgren. 

 

Kristoffer Kviberg/Göteborgsposten