Placering | Människan som platsen |  Platser i staden | Bakgrund | Arkiv | Nyheter | Anna Hesselgren | Hem | Till Salu | Kontakt | Länkar  | Press

    Har du hittat en figur ?

 

        På figurerna finns en hänvisning till hemsidan dit man kan gå för att få mer information.

        Vill man behålla skulpturen lämnar man en donation till en valfri  hjälporganisation och får ett fadderskapsbevis.

        Donera ett valfritt belopp till en hjälporganisation och skicka ett mail för att få ett fadderskapsbevis till

        anna.hesselgren@comhem.se 

 

        Skicka gärna med ett fotografi på figuren i sin nya miljö med ev. kommentarer                                                                                          

    StillAlive -  ett projekt där en självlysande figur placeras ut  i stadsmiljöer.            

       Figurerna samlades söndagen den 12 oktober 2008 på Weld - Norrtullsgatan 7

       och spreds ut  i de olika miljöerna.

       Förhoppningen är att de kommer att tas om hand, plockas upp av förbipasserande. 

       

          

           Bidra på pg 90 00 91 - 0

 

        ”Det blir spännande att se stockholmarnas reaktioner på StillAlive. I grunden handlar ju om hur  vi ser på varandra,

        om vi helst tittar bort eller ger en hjälpande hand."     Roger Hällhag,  Ordförande/Chairperson Hand in Hand Sweden

    

        

                

       " Hjärt-Lungfonden välkomnar alla initiativ att samla in pengar till den viktiga hjärtforskningen och det känns speciellt kul

       att det går att kombinera med ett konstnärligt uttryckssätt. Hjärt-Lungfonden hoppas att installationen blir framgångsrik och vi får gåvor    

       till medicinsk  forskning inom främst hjärtområdet. "   Roger Höglund , Informationschef  Hjärt - Lungfonden

      

            

                          Bidra på pg 90 20 03 - 3

 

       "Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Det finns många som drabbas av utanförskap och svårigheter både i Sverige och ute i världen.  

        Vi vet att barn alltid drabbas hårdast. Vi hoppas att projektet ska fästa uppmärksamhet på utsatta barns situation. Det handlar ytterst om att

        rädda liv, men framför allt om att ge barnen en framtid. Det är allas vårt gemensamma ansvar."  Generalsekreterare Elisabeth Dahlin