Nyheter | Fadderskap | Människan som platsen | Observationer | Bakgrund | Artiklar | Foton | Kontakt | Länkar| Anna Hesselgren| English

             

                      

      

                        StillAlive - Människan som platsen (SAMP)

                                - ett interaktivt projekt i det offentliga rummet

 

                        Har du tagit hand om en figur ?

                        Bli fadder och en del i det interaktiva projektet !

 

                              För att behålla figuren och bli fadder krävs en motprestation vilket innebär att den som hittar figuren

                              ger ett bidrag till en organisation eller förening som upphittaren anser bidrar till att hjälpa människor

                              som på ett eller annat sätt farit illa i det offentliga rummet.

                              Alternativt att man direkt hjälper en medmänniska man känner till har farit illa.

                              Dessutom måste upphittaren mejla och berätta var figuren hittades och hur upphittaren själv upplever projektet som delaktig.

                              Mejla anna.hesselgren@stillalive.eu så skickas ett fadderskapsbevis !

                              Skicka gärna med ett fotografi på figuren i sin nya miljö.

 

                              Läs mer här !

 

                         SAMP@KUJ

                

                             

                             _________________________________________________________________________________________________

  

  

                      En koreografi ur fågelperspektiv
                               - självlysande objekt placeras ut i staden

 


                              StillAlive - Människan som platsen  är ett projekt där självlysande objekt placeras utomhus

                              på olika platser i stadens arkitektur. Objekten läggs väl synliga eller i skymundan och de lyser om natten.

 

                              Utplaceringsritualen och objektens resa genom staden blir en koreografi ur fågelperspektiv.

                              Platserna där figurerna läggs ut blir koordinater för en tid.

                              

                              Kommer objekten att lösas upp, dematerialiseras eller tas hand om av förbipasserande?

                              Projektet möter sin publik i det offentliga rummet.

                              Samtidigt skiljer det sig från idén om offentlig konst eftersom det bara kommer att finnas tillfälligt

                              och personer som hittar dem kan plocka upp dem och bli ägare av objektet.

                             

                              Om man hittar ett av de utplacerade objekten kan man upptäcka en ingraverad länk och därmed

                              gå in på projektets hemsida för ytterligare information.

                              Där kan man ta del av dokumentation, läsa mer om hur projektet fortskrider och få instruktioner

                              om hur ett fadderskap går till.

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

All text och bilder som är publicerade på denna hemsida är skyddade av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis kopieras

utan medgivande.